Mga eksibisyon

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 Alemanya

2017 Indonesia Surabaya

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 TUBIG NG CHINA SHANGHAI